Podmínky ochrany osobních údajů

KIBOKO BOARDS s.r.o.,  coby provozovatel internetového obchodu KIBOKO STORE, dostupného na internetové adrese https://www.kibokostore.cz/se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. KIBOKO BOARDS s.r.o. se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Aleš Kuchyňka, jednatel společnosti Kiboko boards, s.r.o., IČO: 04669762, DIČ: CZ04669762, společnost se sídlem Podskalská 130/12, Komín, 624 00 Brno
Provozovatele lze kontaktovat zejména:
elektronicky (e-mailem): store@kibokoboards.cz nebo ales@kibokoboards.cz
telefonicky: +420 733 744 377 nebo +420 724 364 088 (po-pá 13:00 - 18:00)
písemně na korespondenční adresu: Kiboko boards, s.r.o., Podskalská 12, 624 00 Brno

Zabezpečení osobních údajů
KIBOKO BOARDS s.r.o. je zavázána k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů. Užíváme různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností. KIBOKO BOARDS s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet vaše osobní data, která nám poskytnete online.

Kde jsou vyžadovány osobní údaje
KIBOKO BOARDS s.r.o. na svých stránkách zveřejňuje informace o produktech a službách, které nabízí, i informace o kontaktech na naší společnost, základní údaje o naší společnosti, atd. Veškeré tyto informace jsou dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékolv osobní údaje. Výjimku tvoří nákup v obchodním systému (shopu). Poskytnutí osobních údajů je nutnou podmínkou nákup zboží (a případnou dobrovolnou registraci). Pokud si přejete svá data smazat, pošlete prosím email na ales@kibokoboards.cz. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.

Údaje, které shromažďujeme
KIBOKO BOARDS s.r.o. provozuje stránky, na kterých můžete objednávat produkty. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce.

Přístup k osobním údajům
KIBOKO BOARDS s.r.o. pro vás připravil možnost vaše osobní údaje po registraci kdykoli kontrolovat a aktualizovat v záložce uživatelský profil. Poskytneme vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat nevyžádané materiály pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali.

Proč tyto údaje shromažďujeme
KIBOKO BOARDS s.r.o. bude shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné používání produktů a služeb. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
KIBOKO BOARDS s.r.o. získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním odškrtnutím pole „Souhlasím s výše uvedeným“ při nákupu na našich stránkách.